elettronica in offerta online dating - Poczta polska potwierdzenie nadania online dating

by  |  23-Feb-2015 16:55

Podatnik ma do wyboru kilka form rozliczenia z fiskusem.Może on złożyć PIT: ● w formie dokumentu elektronicznego (w tym przypadku ważne jest zachowanie urzędowego potwierdzenia odbioru), ● osobiście w urzędzie skarbowym (otrzyma wówczas potwierdzenie odbioru na kopii zeznania), ● za pomocą tzw.urzędomatu lub pitomatu (po zeskanowaniu dokumentu podatnik otrzyma potwierdzenie złożenia PIT), ● wysyłając go listem poleconym, korzystając z usług Poczty Polskiej (należy zachować potwierdzenie nadania listu), ● wysyłając go przesyłką kurierską (w tym przypadku decydujące znaczenie ma data wpływu do urzędu), ● w polskim urzędzie konsularnym (warto zatrzymać potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego).

poczta polska potwierdzenie nadania online dating-24

ostatnim dniem dokonania rozliczeń jest 2 maja), musi się liczyć z negatywnymi konsekwencjami.

Może bowiem zostać ukarany grzywną, gdyż jest to wykroczenie skarbowe (art. Podatnicy, którzy nie rozliczyli się jeszcze z urzędem skarbowym, muszą rozważyć, jak najłatwiej dostarczyć formularz w terminie.

Warto więc szczegółowo przybliżyć dostępne sposoby rozliczeń z fiskusem. W tym przypadku podatnik wysyła do urzędu skarbowego PIT w formie elektronicznej.

E-deklaracja Najnowszą, a zarazem najszybszą formą złożenia zeznania podatkowego za 2010 r. Jest to usługa bezpłatna, ponieważ PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 można przesłać bez użycia podpisu kwalifikowanego.

Kwestii zachowania ustawowego terminu złożenia zeznania podatkowego przy użyciu systemu e-deklaracje warto jednak przyjrzeć się bliżej.

Community Discussion