geschichten vorlesen online dating - Sprawdzania pisowni online dating

by  |  02-Jan-2016 09:31

Jest to szczególna funkcjonalność oferowana jedynie przez to oprogramowanie.

Które wersje programu są kompatybilne z wersją serwerową LIDEXu?

Memo Q to oprogramowanie CAT (Computer Assisted Translation) węgierskiej firmy Kilgray Translation Technologies.

Jest to rozwiązanie, które w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie, a przez tłumaczy oceniane jest jako wyjątkowo intuicyjne i dające więcej możliwości niż oprogramowanie firm konkurencyjnych.

Szczególne korzyści, w przypadku pracy w programie memo Q mogą uzyskać tłumacze pracujący regularnie na zlecenie tej samej grupy Klientów.

W takich przypadkach, z uwagi na powtarzalność tekstów, tłumacz wielokrotnie tłumaczy te same frazy, podczas gdy proces tłumaczenia powinien sprowadzić się jedynie na aktualizacji dokumentu tłumaczonego wcześniej.

Oczywiście istniej możliwość pracy w oparciu o tworzony na własne potrzeby glosariusz, jednak wtedy istnieje potencjalne ryzyko, że w trakcie procesu tłumaczenia nie wszystkie terminy z glosariusza zostaną zastosowane w tekście.

Community Discussion